شرکت  توانگران  سپهر فردا  با مشارکت گروهی  از مدیران و مهندسان و  کارشناسان بخش‌های تولید،  بازرگانی،  سرمایه گذاری و مالی در زمینه های پوشش، کامپوزیت و مواد اولیه این صنایع، از سال ۱۳۹۶ شروع بکار کرده است و در زمانی کوتاه، فعالیتهای خود را در سطح اول کشور و بازارهای صادراتی خاورمیانه، آسیای میانه و بخشی از آفریقا توسعه داده است.

 

مجموعه توانگران رسالت اصلی خود را تلاش در جهت بکارگیری دانش بر پایه  اخلاق کار حرفه ای و خلق ارزش در فضای کسب و کار و خدمت به ذینفعان سازمان تعریف کرده و در این سال‌ها برای طی این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نبوده است.

 

چشم انداز آینده شرکت حضور چشمگیرتر و اثرگذارتر در سطح اول منطقه خواهد بود با بهره گیری از استراتژی های زیر:

۱- توسعه ظرفیتهای تولید و ایجاد تمایز کیفی محصولات جهت پاسخگویی بهتر به نیاز مشتریان

۲- ایجاد شبکه یکپارچه ارتباطی به منظور تسهیل ارائه خدمات

۳- توسعه توان پژوهشی و انجام تحقیقات به منظور ارائه خدمات دانش فنی و کارشناسی

۴- توسعه ارتباطات مجموعه در بازارهای بین المللی

 

همراهی ارزشمند شما در پیمودن این راه برایمان دلگرمی است.