درباره ما

شرکت توانگران سپهر فردا با مشارکت گروهی از مدیران و مهندسان و کارشناسان بخش‌های تولید، بازرگانی، سرمایه گذاری و مالی در زمینه های پوشش، کامپوزیت و مواد اولیه این صنایع، از سال ۱۳۹۶ شروع بکارکرده است و در زمانی کوتاه، فعالیتهای خود را در سطح اول کشور و بازارهای صادراتی خاورمیانه، آسیای میانه و بخشی از آفریقا توسعه داده است. مجموعه توانگران رسالت اصلی خود را تلاش در جهت بکارگیری دانش بر پایه اخلاق کارحرفه ای و خلق ارزش در فضای کسب و کار و خدمت به ذینفعان سازمان تعریف کرده و در این سال‌ها برای طی این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نبوده است.